Bassai Dai - 披塞大


<--Previous  Up  Next-->

Bassai Dai

Shutter speed   --

Bassai Dai (披塞大) performed by Sensei Kurihara


Sensei KURIHARA Kazuaki – 4° Dan JKA